Miro_La guerriere DETMiró afirmava que el que més li interessava de la seva obra era el missatge, la capacitat per transformar les persones. L’obertura, el risc i la revolució estètica presidia la seva actitud. Havia aconseguit la llibertat i, per a ell, conquistar la llibertat era assolir la simplicitat.
L’influx que l’art de Miró va exercir entre els seus contemporanis, sobretot en artistes posteriors, configura l’eix articulador de la mostra. Obres de Dalí, Picasso, Calder, Tàpies, Chillida, Plensa i Barceló en un recorregut paral·lel a una trentena originals de Joan Miró.