-Informació principal

En virtut de la previsió de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web pertany a:

STARTING INVESTMENTS, S.L. (A partir d’ara, MAYORAL ESPAI D’ART)
CIF: B-64.441.504
Pl. Major, 23
25340 – Verdú (Lleida)
Telèfon de contacte: 973 347 049
E-mail de contacte: info@miroataula.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39266, Foli 143, Fulla B-343595.

-Objecte de la pàgina web

La present Web, titularitat de STARTING INVESTMENTS, S.L., té com a objecte la promoció de l’assistència dels ciutadans a la galeria MAYORAL ESPAI D’ART i la comercialització on-line de les ofertes gastronòmiques que es poden degustar a la mateixa galeria.

MAYORAL ESPAI D’ART no serà en cap cas responsable dels errors i/o omissions que poguessin existir a la informació facilitada, ni de l’aplicació o de l’ús concret que pogués fer-se a la mateixa.

MAYORAL ESPAI D’ART es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal.

- Accés a la pàgina web

El prestador del servei permet lliurament l’accés general a la web a tots els usuaris d’Internet. En tot cas, per poder reservar un menú dels oferts a la pàgina serà necessari registrar-se com a usuari.

Els usuaris registrats utilitzaran la pàgina web segons les nostres condicions generals.

-Contacte i Informació
Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: info@miroataula.cat

En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

-Registre d’usuaris

Les adquisicions de les reserves de les ofertes gastronòmiques de www.miroataula.cat estan reservades únicament als usuaris registrats. Per això, les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces.
Podran registrar-se com a usuaris les persones jurídiques i les persones físiques majors d’edat.
L’usuari registrat serà responsable de la custodia de la seva contrasenya, assumint les conseqüències derivades d’un ús indegut, cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. El registre d’usuari no és transmissible.
En el moment que l’usuari accedeix a l’àrea, els serveis i continguts reservats als usuaris registrats sota la seva contrasenya, es reputarà que dit accés ha estat realitzat per l’usuari registrat, a qui li correspon l’accés i ús.
Si l’ usuari oblidés la seva contrasenya, aquest haurà de sol·licitar una de nova a través del procediment establert de recuperació de contrasenya i se li enviarà una de nova a la seva adreça de correu electrònic.
Si l’ usuari té la sospita que la seva contrasenya està sent utilitzada per un tercer no autoritzat, se li recomana que ho comuniqui quant abans possible al prestador mitjançant remissió de correu electrònic a info@miroataula.cat amb la finalitat d’eliminar la contrasenya i atorgar-li una de nova.
Cada usuari només podrà tenir un compte d’usuari activa.
Demanem als usuaris de www.miroataula.cat que davant de qualsevol abús o vulneració de les presents Condicions d’ Ús, ens sigui comunicat a través dels canals establerts al lloc web o mitjançant correu electrònic a info@miroataula.cat.

- Ús de la pàgina Web
L’ usuari es compromet a navegar per la pàgina Web diligentment i respectant la finalitat anteriorment descrita, així com la moral, les bones costums i l’ordre públic.

L’ usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els serveis de MAYORAL ESPAI D’ART per a desenvolupar activitats contràries a las lleis, a la moral o a l’ordre públic.
A tal efecte, el prestador no autoritza en cap cas a l’usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa MAYORAL ESPAI D’ART o tercers puguin patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web.

- Opinions publicades

www.miroataula.cat posa a disposició dels usuaris la possibilitat de publicar comentaris sobre les ofertes gastronòmiques degustades.

Qualsevol comentari que, per les seves males maneres, per ser de contingut desagradable, agressiu o molest o per contenir atacs a tercers, o per qualsevol altre causa que a judici del prestador del servei, excedeixi dels límits de la convivència amb els altres usuaris, podrà ser editat o esborrat sense necessitat de comunicar prèviament al seu autor.

Qualsevol forma de publicitat, oferta, compra o venta, spam, etc. està expressament prohibida pel prestador del servei.

No es permetrà cap comentari que promogui activitats il·lícites, criminals o violacions de propietat intel·lectual.

Hauran d’ evitar-se els comentaris escrits amb caràcters no comprensibles (estil SMS) així como l’ ús abusiu de les majúscules, per dificultar la lectura.

Si un usuari incompleix reiteradament alguna d’aquestes normes es podrà eliminar el seu compte.

Els missatges o comentaris realitzats són responsabilitat exclusiva dels usuaris que els escriuen. MAYORAL ESPAI D’ART no verifica ni recolza, ni es fa responsable de cap manera pel contingut de les manifestacions abocades als comentaris per part dels usuaris.

Des de www.miroataula.cat es sol·licita l’ajuda de tots els usuaris a fi de preservar les normes de bona convivència en els comentaris realitzats, pel que es prega que en cas d’advertir qualsevol comentari ofensiu, molest, desagradable, o que pugui constituir un il·lícit, ho comuniqui ràpidament al correu info@miroataula.cat a fi de prendre les mesures oportunes.

En tot cas, s’informa que la recepció de la comunicació anterior no tindrà per sí mateixa el caràcter de “coneixement efectiu” que es refereix la Llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

- Responsabilitat

MAYORAL ESPAI D’ART no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que resultin d’errors o desconnexions a las xarxes de telecomunicacions que produeixin la interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del servei.
L’accés al portal Web no implica la necessitat per part de MAYORAL ESPAI D’ART de controlar l’absència de virus, “cucs” o qualsevol altre element informàtic danyós. L’usuari haurà de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
MAYORAL ESPAI D’ART no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

- Sobre els elements de la pàgina Web
Els diferents elements de la pàgina web es troben sota l’empara legal de la legislació espanyola i els seus drets d’autor pertanyen o han estat cedits a MAYORAL ESPAI D’ART.

Es prohibeix la reproducció parcial o total del portal, i el seu tractament informàtic, així com la utilització comercial i explotació, en qualsevol de les seves formes del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el software i qualsevol altre tipus de contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli a la pàgina Web.

Sense perjudici de l’anterior, l’ usuari pot accedir i visualitzar tots els elements, imprimir-los i emmagatzemar-los, sempre i quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat.

- Hipervincles o Links
La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs. En aquest cas, MAYORAL ESPAI D’ART, actuarà com a prestador de serveis d’intermediació i només respondrà dels continguts d’aquelles pàgines si tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’aquells continguts i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

Si l’usuari considera que el contingut enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a MAYORAL ESPAI D’ART remetent un correu a info@miroataula.cat. El prestador analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, en tot cas, procedirà a la supressió de l’enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no tindrà el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que disposa la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per una altra banda, els usuaris hauran de demanar consentiment al prestador per afegir enllaços des de les seves pròpies pagines webs al present portal, i sempre i quan es tracti d’una finalitat purament informativa i sense intenció de discriminar ni desprestigiar l’entitat. Així mateix, la remissió d’enllaços entre les pàgines webs no implicaran en cap cas, relació comercial. Sense perjudici de l’anterior, quedarà prohibit establir marcs que envolti la pàgina o permeti la visualització dels continguts a través de portals diferents a www.miroataula.cat.

- Publicitat
A la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat. MAYORAL ESPAI D’ART no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

- Legislació aplicable
La present informació legal, així com la política de privacitat i de cookies i les condicions generals, es regeix per la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, MAYORAL ESPAI D’ART i l’usuari es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Cervera, amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.